FORENINGEN HERREMAD


Information:
26.05.2017 Sæsonafslutning
Sæsonen er slut. Dameaftensmenuen kan ses på vanlig vis - dog mangler webmaster stadig at modtage forretten. Når vi modtaget den fra (???), lægges den ind, så vi alle kan få glæde af den. Og så glæder vi os alle til næste sæson.
26.05.2017 Historik
De første tiltag er gjort for at vise lidt om foreningens og dens opstart. Følg linket nederst på forsiden eller via punktet "Foreningen" i menuen neden for.

Madaftener:

Indkøbere   
Varebeholdning
  
 
Køkkenhold 1   
Aktuel menu 1   
Indberet menu 1
   
Meld afbud hold 1
Afbud til Dameaften Hold 1: Se under Køkkenhold 1 !!!

 
Køkkenhold 2
   
Aktuel menu 2   
Indberet menu 2   
Meld afbud hold 2   
Afbud til Dameften Hold 2-Se under Køkkenhold 2.   

Opskrifter

Billeder:
             Madaftener                Dameaften
  Kulinarisk ekskur.    

Sæsonkalender

Andet stof

Foreningen

 

 


                                                                                                                                                                                                 
 

HERREMAD

Arbejder for at udbrede mænds kendskab til madlavning, dels ved at foranstalte oplysende aktiviteter om emnet og dels ved at arrangere madlavningskurser - med eller uden eksterne instruktører - til indlæring af madlavning i praksis.

Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune

 


Kontakt til foreningen
 

 

 

Foreningens opstart

Forenings - eden
 

 

  


 


 


 
 

Site Meter