FORENINGEN HERREMAD         

Forside    
   
Indkøber oversigt  -  Hold 1
10-10-2023 Carsten Bjørn Hansen + Carl Langgaard
24-10-2023 Knud Erik Pedersen + Carlo Vestergaard
07-11-2023 Knud-Erik Sabroe + Ole Pedersen
21-11-2023 Henrik Rasmussen + Ole Glasius
05-12-2023 Jørgen Jensen + Peter Larsen
19-12-2023 Jan Ovesen + Ole Carstensen
16-01-2024 Erling Leth + Carsten Svinding
30-01-2024 Henning Just + Ole Rasmussen
13-02-2024 Carsten Bjørn Hansen + Jørgen Jensen
27-02-2024 Knud Erik Pedersen + Ole Pedersen
12-03-2024 Knud-Erik Sabroe + Ole Glasius
09-04-2024 Henrik Rasmussen + Carl Langgaard
23-04-2024 Carlo Vestergaard + Ole Carstensen
30-04-2024 Peter Larsen + Henning Just
    +  

 

 
Indkøber oversigt  -  Hold 2
03-10-2023 Per Schrøder + Lars Abild
31-10-2023 Poul Erik Therkelsen + Aksel Faber
14-11-2023 Niels Teichmann + Poul-Erik Pedersen
28-11-2023 Per Istrup + Niels Erik Larsen
12-12-2023 Henrik Ry Mathiasen + Henrik Fode
19-12-2023 Uffe Vithen + Poul-Erik Pedersen
09-01-2024 Børge H. Jensen + Aksel Faber
23-01-2024 Per Christensen + Carsten Larsen 
06-02-2024 Jørn Kristoffersen + Kai Nielsen
20-02-2024 Lars Abild + Niels Teichmann
05-03-2024 Uffe Vithen + Børge H. Jensen
19-03-2024 Niels Erik Larsen + Per Christensen
02-04-2024 Carsten Larsen  + Henrik Ry Mathiasen
16-04-2024 Per Istrup + Jørn Kristoffersen
30-04-2024 Poul Erik Therkelsen   Per Schrøder

 

 

Sæsonens Temaer

Måned År

Tema

November

2023    Asiatisk mad

Januar

2024    Alt fra Havet

Februar

2024    Danske egnsretter

Marts

2024    Småretter / Tapaslignende

 

Reglement og Retningslinier     


1. Sæsonens opskrifter :

Opskrifter sendes til web-master på mail senest 1 uge i før de skal bruges på en madaften !!
Brug evt. venstre menu på forsiden for at vælge korrekt mailadresse !

2. Varebeholdning :

Tag ved indkøb højde for varelageret !!!

Print varelagerlisten ud og hav den med på indkøb. Se listen her.
Skal der til en menu bruges mere af en lagervare, end den mængde, der er anført på lagerlisten,
indkøbes så vidt muligt KUN den manglende mængde.
Carsten Bjørn Hansen er udpeget som ansvarlig for varelageret og sikrer, at det er til stede til hver madaften.
Indkøbte varer, der ikke er anført i varebeholdningen, bedes fjernet ved afslutning af en madaften.
Venlig hilsen Bestyrelsen

3. Ordensreglement (Reglement for madhold af 14. januar 2013):

Det påhviler indkøberne:
3.1. at udvælge menu og indberette menuen med opskrifter i maskinlæsbar stand til foreningens webmaster(e) senest 1 uge i forvejen
3.2. at foretage indkøb og fordeling til de enkelte køkkenhold af de til madlavningen nødvendige ingredienser inklusiv drikkevarer; udlæg for indkøb af mad - og drikkevarer refunderes ved henvendelse pr. mail til foreningens kasserer
3.3. at sørge for rettidig oplåsning af lokale og skabe, planlægge og organisere madaftenens forløb, herunder indledningsvis at orientere hele madholdet om forhold af særlig betydning vedr. opskrifter o.a.
3.4. at sørge for og overvåge oprydning i og rengøring af lokalet ved aftenens afslutning, herunder efterse, at foreningens egne rekvisitter (knive m.m.) er lagt på plads i foreningens egne skabe, og at foreningens permanente beholdning af ingredienser er pakket ordensmæssigt. Eventuelle mangler i den permanente beholdning rapporteres snarest muligt til den ansvarlige for den permanente beholdning, p.t. Carsten Bjørn Hansen, telefon 5191 9749
3.5. at sørge for bortskaffelse af affald, emballage o.l. samt evt. overskydende madvarer. Overskydende madvarer må kun efterlades i den permanente beholdning i det omfang, den foreskrevne mængde ikke derved overskrides; vinflasker bortskaffes til flaskecontainere uden for skolens område
3.6. at forlade lokalet som de sidste og sørge for aflåsning af skabe og lokale og derefter overdrage nøglerne til næste indkøbshold.