FORENINGEN HERREMAD         

Forside

                                                                                           INDKØBSHOLD

 
Indkøbshold oversigt  -  Hold 1
12-10-2021 Carl Langgaard + Knud Erik Pedersen
02-11-2021 Ole Carstensen + Carsten Svinding
16-11-2021 Ole Pedersen + Ole Rasmussen
30-11-2021 Henning Just + Carlo Vestergaard
14-12-2021 Knud Erik Pedersen + Ole Glasius
04-01-2022 Jørgen Jensen + Carsten Bjørn Hansen
18-01-2022 Knud-Erik Sabroe + Erling Leth
01-02-2022 Jan Ovesen + Ole Rasmussen
15-02-2022 Henrik Rasmussen + Carl Langgaard
01-03-2022 Jan Ovesen + Jørgen Jensen
15-03-2022 Carlo Vestergaard + Erling Leth
29-03-2022 Carsten Bjørn Hansen + Henning Just
19-04-2022 Ole Glasius + Henrik Rasmussen
26-04-2022 Knud-Erik Sabroe + Ole Carstensen

 

Indkøbshold oversigt  -  Hold 2
05-10-2021 Lars Abild + Poul Erik Therkelsen
26-10-2021 Niels Erik Larsen + Per Schrøder
09-11-2021 Kai Nielsen + Bent Jensen
23-11-2021 Per Istrup + Poul-Erik Pedersen
07-12-2021 Ole Berg + -
14-12-2021 Niels Teichmann + Lars Abild
11-01-2022 Per Schrøder + Bjørn Hansen
25-01-2022 Henrik Fode + Jørn Kristoffersen
08-02-2022 Hans Mærkedahl + Bent Jensen
22-02-2022 Niels Erik Larsen + Poul Erik Therkelsen
08-03-2022 Børge H. Jensen + Ole Berg
22-03-2022 Henrik Fode + -
05-04-2022 Niels Teichmann + Poul-Erik Pedersen
26-04-2022 Kai Nielsen + Bjørn Hansen

 

 

Sæsonens Temamåneder

Herremads bestyrelse har besluttet, at vi i denne sæson kører 2 tema-måneder således:

Tema for Januarer 2022 : Italien

Tema for Februar 2022         : Spanien

Tema for Marts 2022             : Frankrig

Reglement og Retningslinier     


1. Sæsonens opskrifter :

Opskrifter sendes til web-master på mail senest 1 uge i før de skal bruges på en madaften !!
Brug evt. venstre menu på forsiden for at vælge korrekt mailadresse !

2. Varebeholdning :

Tag ved indkøb højde for varelageret !!!

Print varelagerlisten ud og hav den med på indkøb. Se listen her.
Skal der til en menu bruges mere af en lagervare, end den mængde, der er anført på lagerlisten,
indkøbes så vidt muligt KUN den manglende mængde.
Carsten Bjørn Hansen er udpeget som ansvarlig for varelageret og sikrer, at det er til stede til hver madaften.
Indkøbte varer, der ikke er anført i varebeholdningen, bedes fjernet ved afslutning af en madaften.
Venlig hilsen Bestyrelsen

3. Ordensreglement (Reglement for madhold af 14. januar 2013):

Det påhviler indkøberne:
3.1. at udvælge menu og indberette menuen med opskrifter i maskinlæsbar stand til foreningens webmaster(e) senest 1 uge i forvejen
3.2. at foretage indkøb og fordeling til de enkelte køkkenhold af de til madlavningen nødvendige ingredienser inklusiv drikkevarer; udlæg for indkøb af mad - og drikkevarer refunderes ved henvendelse pr. mail til foreningens kasserer
3.3. at sørge for rettidig oplåsning af lokale og skabe, planlægge og organisere madaftenens forløb, herunder indledningsvis at orientere hele madholdet om forhold af særlig betydning vedr. opskrifter o.a.
3.4. at sørge for og overvåge oprydning i og rengøring af lokalet ved aftenens afslutning, herunder efterse, at foreningens egne rekvisitter (knive m.m.) er lagt på plads i foreningens egne skabe, og at foreningens permanente beholdning af ingredienser er pakket ordensmæssigt. Eventuelle mangler i den permanente beholdning rapporteres snarest muligt til den ansvarlige for den permanente beholdning, p.t. Carsten Bjørn Hansen, telefon 5191 9749
3.5. at sørge for bortskaffelse af affald, emballage o.l. samt evt. overskydende madvarer. Overskydende madvarer må kun efterlades i den permanente beholdning i det omfang, den foreskrevne mængde ikke derved overskrides; vinflasker bortskaffes til flaskecontainere uden for skolens område
3.6. at forlade lokalet som de sidste og sørge for aflåsning af skabe og lokale og derefter overdrage nøglerne til næste indkøbshold.

Sæsonens Temamåneder

Herremads bestyrelse har besluttet, at vi i denne sæson kører 2 tema-måneder således:

Tema for November 2020 : Italien

Tema for Februar 2021         : Spanien