Forside
Foreningen

   FORENINGEN   HERREMAD

   Forenings opstart
 
 

 

 

Idé Idéen til Foreningen HERREMAD fødtes i HEIs tennisafdeling i sensommeren 2004.
Under after-tennis-øl sad bl.a. Carl Langgaard, Knud Erik Pedersen, Knud-Erik Sabroe, Carl Holte, Leif Kristensen, Knud Asrød, Jørn Anker og Jørgen Jensen og havde en samtale i gang over pensionistlivets lyksaligheder. Samtalen tog en drejning hen mod en seniormandeklub med madlavning som det centrale.

Det tændte lynhurtigt en flamme i alle deltagere, og beslutningen var taget.

Ved en frokost 28. oktober 2004 hos Jørgen Jensen blev de første løse rammer diskuteret og formet, hvorefter foreningens første dokument blev sendt ud til mødedeltagerne. På Knud-Eriks Sabroes opfordring kontaktede vi Magistratens 3. afdeling med hensyn til tilskudsmuligheder og rammerne for foreningen.
Vi tog kontakt til både Skæring Skole og til Sølystskolen angående lån af lokale uden umiddelbart resultat, så derfor henvendte vi os til Hørgården, som viste sig at være meget interesserede i at få den type aktivitet.
3. november 2004 kl. 12.30 havde vi et møde med Hørgårdens centerleder Anne Grethe Jakobsen om lån af lokale.
Stiftende general-forsamling 23. november 2004 kl. 18.00 afholdtes i Lokalcenter Hørgården, Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov stiftende generalforsamling. I forbindelse med drøftelsen af vedtægterne blev man enige om, at foreningens navn skal være HERREMAD.
 
Preben Hansen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at der deltog 9 fremmødte (Jørgen Jensen, Leif Kristensen, Kaj Jensen, Knud Erik Pedersen, Knud-Erik Sabroe, Knud Nielsen, Carl Holde, Carl Langgaard og Preben Hansen), som alle erklærede sig interesserede i at indtræde som medlemmer i foreningen, og med henvisning til gældende foreningsret erklærede dirigenten herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Der blev skrevet referat af mødet.
Konsolide-ring 11. december 2004 blev bestyrelsens første møde afholdt. Der blev udformet et oplæg fra bestyrelsen til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling 14. december 2004. Oplægget drejede sig om kontingent, lokaler, mødeinterval, evt. overordnet menuplan/tema, den praktiske organisation og anskaffelser. Fritids- og kulturforvaltningen stillede sig ikke afvisende for lån af lokaler på henholdsvis Sølystskolen og Skæring Skole, men forlangte nogle ændringer af de vedtægter, som vi havde udformet.
Vedtægter 14. december 2004 blev foreningens første generalforsamling afholdt. Her blev forslag til vedtægter uddelt.
20. december 2004 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 11. januar
11. januar 2005 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Herremads vedtægter i henhold til forvaltningens anvisning blev vedtaget.
Bestyrel-sesmøder 3. februar 2005 blev det første af årets 8 bestyrelsesmøder afholdt. Året begyndt økonomisk godt, idet foreningen på Knud-Eriks Sabroes opfordring ansøgte Frivilligrådet om et beløb fra Puljemidlerne til støtte af frivilligorganisering/aktivitet. Ansøgningen resulterede i kr. 12.000,00, som vi havde mulighed for at købe køkkenredskaber for.
Vi havde fået tilladelse til at benytte Sølystskolens hjemkundskabslokale. Hørgårdens køkkenmuligheder var for små.
Dameaftner Hver sæson afsluttes med en ”Dameaften”, hvor ledsagerskerne får mulighed for at bedømme vore indlærte færdigheder.
I dagene op til vores første Dameaften var der en livlig diskussion om vores påklædning til denne aften. Resultatet blev at vedtage en Dress-code: Smoking - intet mindre kunne gøre det!  - eller hvad?

8. marts 2005 var foreningens første Dameaften, som blev holdt meget festlig med taler, sang og musik. Damerne havde aftalt at bære hat.
Efterfølgende sendte Jørgen denne mail ud til medlemmerne:

Kære alle!

Tak for sidst – det klarede vi flot (når vi selv skal sige det).
Musikken med sangene satte kulør på aftenen, og Prebens festtale gik rent ind. Jeg har aldrig før set en så omhyggelig arrangeret laksetatar – som Prebens!

Knud-Eriks styr på Is Surprise og hans koldblodighed under de ret vanskelige tidsforhold var beundringsværdigt.

Og den anden Knud Erik - uden bindestreg - burde lade sig ansætte som organisator i et større køkken.
Vinen var excellent til maden. Især var det en ualmindelig dejlig hvidvin.
Holdet er fyldt med talenter.
At vore damer så selvfølgelig helt naturligt bliver festens midtpunkt med deres humør og hovedpryd, ja det var at forvente!

MEN den egentlige anledning til dette brev er at Carl Holde har mistet en Flügger-mulepose med diverse ting i - bl.a. et par briller.
Posen lå i garderoben eller lige uden for. Hvem har samlet den op? For kl. 07.00 om morgenen var Carl endnu ikke gået i seng, og kunne derfor lige så godt tage op på skolen efter tingene. Men alt var væk.
Også min mørke striktrøje!

Mange venlige hilsener
Jørgen

 

Hjemmeside Fredag d. 21. oktober kl. 21.00 2005 gik Herremads hjemmeside i luften www.Herremad.dk
Det fortsatte virke Foreningen kæmpede det første år med vedtægtsformuleringen, hvilket også var på dagsordenen 11. januar 2005 til den ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Sølystskolens hjemkundskabslokale.

For at belyse de overvejelser man gjorde sig om foreningens virke sendte formanden d. 17. 08. 2005 følgende mail til de daværende bestyrelsesmedlemmer:

Kære Knud Erik og Carl!
Vi er nødt til at benytte sommerferien til at få inspiration til næste sæsons HERREMAD. Nu er foreningen ’løbet i gang’, men for at den fortsat bliver en succes, må vi optimere forløbet både af linien i hele sæsonen og den enkelte aften.
Gad vide om ikke de fleste deltagere ønsker en mere konkret ’undervisning’ om nogle basale ting omkring madlavning?
Preben har også talt om at man under spisningen mere systematisk kunne evaluere både resultatet (maden) og forløbet af den enkelte aften.
Med hensyn til udnyttelse af alle pengene ville det være en fordel at bestyrelsen havde et møde med Knud-Erik Sabroe. Han har nogle konstruktive ideer omkring det.
På baggrund af formålsparagraffen har jeg nedfældet nogle punkter som oplæg til en fortsat diskussion:
Formål
§ 2.
2.1. Foreningens formål er at udbrede mænds kendskab til madlavning, dels ved at foranstalte oplysende aktiviteter om emnet og dels ved at arrangere madlavningskurser - med eller uden eksterne instruktører - til indlæring af madlavning i praksis.


Foreningens formål er at udbrede mænds kendskab til madlavning:
Basisregler som f.eks.
Hvordan kan man anvende fars?
Hvordan kan man udnytte en kylling?
Muligheder med diverse grøntsager!
Fisk?
osv.

Dels ved at foranstalte oplysende aktiviteter om emnet:
Foredrag af en kok? Evt. hvem?
Litteraturanbefalinger? Evt. hvad?

Modellen for en aften:
Orientering/instruktion med udlevering af materialer
Madlavningen
Spisning
Under spisningen
- vurdering af kvaliteten
- evaluering af forløbet

Hilsen Jørgen 17.08 2005
Registrering af Herremad 21. september 2005 blev foreningen registreret i Seniorklubberne i Århus med den påtegnelse, at foreningen var lukket for optagelse af nye medlemmer.
Sølystskolen I september havde vi møde med Birgit Fog, leder af Sølystskolens hjemkundskabslokale. Hun anviste skabsplads og brug af deres køkkenredskaber.
Logo 9. november 2005 blev der udskrevet en logokonkurrence - hensigten var at foreningen skulle have sit eget logo både på hjemmesiden og på endnu ikke indkøbte forklæder.
Flyttetanker Ved generalforsamlingen 7. februar 2006 blev der drøftet muligheden for at booke Skæring Skoles hjemkundskabslokale, når renoveringen var færdiggjort.
Kulinarisk ekskursion 11. oktober 2006: Mail om Foreningen Herremads første kulinariske ekskursion, som med tiden blev til 7 legendariske Herremads-rejser:

Kære alle Herremadmedlemmer + hustruer!

Romturen bliver en realitet!
Afrejse fra Kastrup 27. marts 2007.
6. overnatninger.
Pris for fly (fra Kastrup) + overnatninger kr. 4.55,00 pr. person (max)!
Sidste dag for bindende tilmelding 13. okt.
Tilmeldingen sendes pr. mail til jorgen.jensen@webspeed.dk
Ideen med turen er at opleve Rom's kulinariske muligheder, som vi udforsker henholdsvis parvis, holdvis og samlet. Denne udforskning tages både ud fra Prebens,  andres og egne erfaringer.
Der er allerede givet så mange forhåndstilsagn, at turen gennemføres.
Preben bestiller flybilletter og overnatning.
For at det kan gennemføres til den opgivne pris må rejsen nødvendigvis bestilles i løbet af meget få dage - dvs. et par dage.

På bestyrelsens vegne
Jørgen 11.10.2006
Skæring Skole (??) 6. februar 2007 blev der afholdt generalforsamling i Skæring Skoles hjemkundskabslokale.
Hold 2 13. juni 2007 udvides Foreningen Herremad med et madhold fra Højbjerg. Højbjergfolkene blev inviteret til et orienteringsmøde ved et grillarrangement på Solklintvej 34. Og fra den kommende sæson bookedes køkkenskolelokalet hver tirsdag.
5. februar 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Sølystskolens hjemkundskabslokale. Ifølge den skriftlige beretning er foreningen flyttet tilbage til Sølystskolens lokaler, fordi medlemmerne stedet mere centralt placeret i forhold til medlemmerne bopæl.
Skæring Skole !! Sæsonen 2008-09 Da Skæring Skoles hjemkundskabslokale var færdigrenoveret flyttede foreningen ind i det nye dejlige lokale. Her fik vi tildelt plads til 2 skabe, som blev doneret af Ole Berg.

Buller, skolen pedel, var ualmindelig imødekommende her.

I beretningen fra generalforsamlingen 3. februar 2009 blev der gjort opmærksom på, at vi kunne takke Mogens Borg og Peer Aidel for denne denne flytning kom i stand, og at vi fik det ekstra lokale med skabe til vores materialer.

Hold 3 (??) På grund af en venteliste om optagelse opstod der i bestyrelsen 2011 før den kommende sæson tanker om udvidelse til et tredje hold, hvilket man dog opgav.