FORENINGEN HERREMAD         

Forside

                                                                                           INDKØBSHOLD

Reglement og Retningslinier     


1. Sæsonens opskrifter :

Opskrifter sendes til web-master på mail senest 1 uge i før de skal bruges på en madaften !!
Brug evt. venstre menu på forsiden for at vælge korrekt mailadresse !

2. Varebeholdning :

Tag ved indkøb højde for varelageret !!!

Print varelagerlisten ud og hav den med på indkøb. Se listen her.
Skal der til en menu bruges mere af en lagervare, end den mængde, der er anført på lagerlisten,
indkøbes så vidt muligt KUN den manglende mængde.
Carsten Bjørn Hansen er udpeget som ansvarlig for varelageret og sikrer, at det er til stede til hver madaften.
Indkøbte varer, der ikke er anført i varebeholdningen, bedes fjernet ved afslutning af en madaften.
Venlig hilsen Bestyrelsen

3. Ordensreglement (Reglement for madhold af 14. januar 2013):

Det påhviler indkøberne:
3.1. at udvælge menu og indberette menuen med opskrifter i maskinlæsbar stand til foreningens webmaster(e) senest 1 uge i forvejen
3.2. at foretage indkøb og fordeling til de enkelte køkkenhold af de til madlavningen nødvendige ingredienser inklusiv drikkevarer; udlæg for indkøb af mad - og drikkevarer refunderes ved henvendelse pr. mail til foreningens kasserer
3.3. at sørge for rettidig oplåsning af lokale og skabe, planlægge og organisere madaftenens forløb, herunder indledningsvis at orientere hele madholdet om forhold af særlig betydning vedr. opskrifter o.a.
3.4. at sørge for og overvåge oprydning i og rengøring af lokalet ved aftenens afslutning, herunder efterse, at foreningens egne rekvisitter (knive m.m.) er lagt på plads i foreningens egne skabe, og at foreningens permanente beholdning af ingredienser er pakket ordensmæssigt. Eventuelle mangler i den permanente beholdning rapporteres snarest muligt til den ansvarlige for den permanente beholdning, p.t. Carsten Bjørn Hansen, telefon 5191 9749
3.5. at sørge for bortskaffelse af affald, emballage o.l. samt evt. overskydende madvarer. Overskydende madvarer må kun efterlades i den permanente beholdning i det omfang, den foreskrevne mængde ikke derved overskrides; vinflasker bortskaffes til flaskecontainere uden for skolens område
3.6. at forlade lokalet som de sidste og sørge for aflåsning af skabe og lokale og derefter overdrage nøglerne til næste indkøbshold.

Indkøbshold oversigt  -  Hold 1
09-10-2018 Jørgen Jensen + Carlo Vestergaard
23-10-2018 Carsten Bjørn Hansen + Carl Langgard
06-11-2018 Gunnar Møller Madsen + Ole Rasmussen
20-11-2018 Knud-Erik Sabroe + Henning Just
04-12-2018 Knud Erik Pedersen + Kaj Jensen
11-12-2018 Carl Langgaard + Henning Arendt
15-01-2019 Jan Ovesen + Ole Rasmussen
29-01-2019 Henrik Rasmussen + Knud Erik Pedersen
12-02-2019 Ole Glasius + Carsten Svinding
26-02-2019 Jan Ovesen + Jørgen Jensen
12-03-2019 Henning Just + Carlo Vestergaard
26-03-2019 Knud-Erik Sabroe + Henning Arendt
09-04-2019 Henrik Rasmussen + Kaj Jensen
16-04-2019 Gunnar Møller Madsen + Carsten Bjørn Hansen

 

Indkøbshold oversigt  -  Hold 2
02-10-2018 Lars Abild + Mogens Borg Lauritzen
16-10-2018 Børge H. Jensen + Poul-Erik Pedersen
30-10-2018 Kai Nielsen + Niels Erik Lorenzen
13-11-2018 Hans Erik Jensen + Svend Larsen
27-11-2018 Kurt Stochholm + Ole Berg
11-12-2018 Jørn Kristoffersen + Lars Abild
08-01-2019 Henrik Fode + Jens Froberg
22-01-2019 Jørn Kristoffersen + Per Istrup
05-02-2019 Aksel Faber + Jens Froberg
19-02-2019 Kai Nielsen + Niels Erik Lorenzen
05-03-2019 Kurt Stochholm, H enrik F + Mogens Borg Lauritzen
19-03-2019 Hans Erik Jensen + Børge H. Jensen
02-04-2019 Henrik Fode + Poul-Erik Pedersen