FORENINGEN HERREMAD         

Forside

                                                                                           INDKØBSHOLD

 
Indkøbshold oversigt  -  Hold 1
05-01-2021 Ole Rasmussen + Carlo Vestergaard
26-01-2021 Jan Ovesen + Erling Leth
16-02-2021 Henrik Rasmussen + Ole Pedersen
09-03-2021 Ole Rasmussen + Erling Leth
30-03-2021 Carlo Vestergaard + Ole Pedersen
20-04-2021 Knud Erik Pedersen + Jan Ovesen
Indkøbshold oversigt  -  Hold 2
12-01-2021 Lars Abild + Børge Jesen.
02-02-2021 Poul-Erik Pedersen + Per Istrup
23-02-2021 Henrik Fode + Svend Larsen
16-03-2021 Ole Berg + Niels Erik Larsen
06-04-2021 Niels Teichmann + Lars Abild
27-04-2021 Henrik Fode + Poul-Erik Pedersen
Indkøbshold oversigt  -  Hold 3
19-01-2021 Jørn Kristoffersen + Carl Langgaard
09-02-2021 Børge H. Jensen + Flemming Juul-Dam
02-03-2021 Carsten Bjørn Hansen + Kai Nielsen
23-03-2021 Knud-Erik Sabroe + Henning Just
13-04-2021 Jørgen Jensen + Bent Jensen
 

Sæsonens Temamåneder

Herremads bestyrelse har besluttet, at vi i denne sæson kører 2 tema-måneder således:

Tema for Januarer 2021 : Italien

Tema for Februar 2021         : Spanien

Reglement og Retningslinier     


1. Sæsonens opskrifter :

Opskrifter sendes til web-master på mail senest 1 uge i før de skal bruges på en madaften !!
Brug evt. venstre menu på forsiden for at vælge korrekt mailadresse !

2. Varebeholdning :

Tag ved indkøb højde for varelageret !!!

Print varelagerlisten ud og hav den med på indkøb. Se listen her.
Skal der til en menu bruges mere af en lagervare, end den mængde, der er anført på lagerlisten,
indkøbes så vidt muligt KUN den manglende mængde.
Carsten Bjørn Hansen er udpeget som ansvarlig for varelageret og sikrer, at det er til stede til hver madaften.
Indkøbte varer, der ikke er anført i varebeholdningen, bedes fjernet ved afslutning af en madaften.
Venlig hilsen Bestyrelsen

3. Ordensreglement (Reglement for madhold af 14. januar 2013):

Det påhviler indkøberne:
3.1. at udvælge menu og indberette menuen med opskrifter i maskinlæsbar stand til foreningens webmaster(e) senest 1 uge i forvejen
3.2. at foretage indkøb og fordeling til de enkelte køkkenhold af de til madlavningen nødvendige ingredienser inklusiv drikkevarer; udlæg for indkøb af mad - og drikkevarer refunderes ved henvendelse pr. mail til foreningens kasserer
3.3. at sørge for rettidig oplåsning af lokale og skabe, planlægge og organisere madaftenens forløb, herunder indledningsvis at orientere hele madholdet om forhold af særlig betydning vedr. opskrifter o.a.
3.4. at sørge for og overvåge oprydning i og rengøring af lokalet ved aftenens afslutning, herunder efterse, at foreningens egne rekvisitter (knive m.m.) er lagt på plads i foreningens egne skabe, og at foreningens permanente beholdning af ingredienser er pakket ordensmæssigt. Eventuelle mangler i den permanente beholdning rapporteres snarest muligt til den ansvarlige for den permanente beholdning, p.t. Carsten Bjørn Hansen, telefon 5191 9749
3.5. at sørge for bortskaffelse af affald, emballage o.l. samt evt. overskydende madvarer. Overskydende madvarer må kun efterlades i den permanente beholdning i det omfang, den foreskrevne mængde ikke derved overskrides; vinflasker bortskaffes til flaskecontainere uden for skolens område
3.6. at forlade lokalet som de sidste og sørge for aflåsning af skabe og lokale og derefter overdrage nøglerne til næste indkøbshold.

Sæsonens Temamåneder

Herremads bestyrelse har besluttet, at vi i denne sæson kører 2 tema-måneder således:

Tema for November 2020 : Italien

Tema for Februar 2021         : Spanien