FORENINGEN HERREMAD         

Forside

                                                                                           INDKØBSHOLD

Reglement og Retningslinier     


1. Sæsonens temaer (Forslag skal diskuteres den 1. madaften og reslutatet vil derefter blive lagt ind)

Oktober: ???
November: ???
December: ???
Januar: ???
Februar: Forslag til Dameaftenen
Marts/April: Forslag til Dameaftenen
   

Opskrifter sendes til web-master på mail.
Brug venstre menu på forsiden for at vælge korrekt mailadresse !

2. Varebeholdning :

Tag ved indkøb højde for varelageret !!!

Print varelagerlisten ud og hav den med på indkøb. Se listen her.
Skal der til en menu bruges mere af en lagervare, end den mængde, der er anført på lagerlisten,
indkøbes så vidt muligt KUN den manglende mængde.
Carsten Bjørn Hansen er udpeget som ansvarlig for varelageret og sikrer, at det er til stede til hver madaften.
Indkøbte varer, der ikke er anført i varebeholdningen, bedes fjernet ved afslutning af en madaften.
Venlig hilsen Bestyrelsen

3. Ordensreglement (Reglement for madhold af 14. januar 2013):

Det påhviler indkøberne:
3.1. at udvælge menu - så vidt muligt inden for rammerne af det af bestyrelsen fastsatte tema for den pågældende periode - og indberette menuen med opskrifter til foreningens hjemmeside senest 1 uge i forvejen
3.2. at foretage indkøb og fordeling til de enkelte køkkenhold af de til madlavningen nødvendige ingredienser inklusiv drikkevarer; udlæg for indkøb af mad - og drikkevarer refunderes ved henvendelse pr. mail til foreningens kasserer
3.3. at sørge for rettidig oplåsning af lokale og skabe, planlægge og organisere madaftenens forløb, herunder indledningsvis at orientere hele madholdet om forhold af særlig betydning vedr. opskrifter o.a.
3.4. at sørge for og overvåge oprydning i og rengøring af lokalet ved aftenens afslutning, herunder efterse, at foreningens egne rekvisitter (knive m.m.) er lagt på plads i foreningens egne skabe, og at foreningens permanente beholdning af ingredienser er pakket ordensmæssigt. Eventuelle mangler i den permanente beholdning rapporteres snarest muligt til den ansvarlige for den permanente beholdning, p.t. Carsten Bjørn Hansen, telefon 5191 9749
3.5. at sørge for bortskaffelse af affald, emballage o.l. samt evt. overskydende madvarer. Overskydende madvarer må kun efterlades i den permanente beholdning i det omfang, den foreskrevne mængde ikke derved overskrides; vinflasker bortskaffes til flaskecontainere uden for skolens område
3.6. at forlade lokalet som de sidste og sørge for aflåsning af skabe og lokale og derefter overdrage nøglerne til næste indkøbshold.

Indkøbshold oversigt  -  Hold 1
10-10-2017 Jørgen Jensen + Carlo Vestergaard
24-10-2017 Henrik Rasmussen + Preben Hansen
07-11-2017 Ole Glasius + Ole Rasmussen
21-11-2017 Knud Erik Pedersen + Henning Just
05-12-2017 Knud-Erik Sabroe + Gunnar Møller Madsen
12-12-2017 Jørgen Jensen + Henning Arendt
16-01-2018 Carsten Bjørn Hansen + Knud-Erik Sabroe
30-01-2018 Jan Ovesen + Ole Rasmussen
13-02-2018 Ole Glasius + Carsten Svinding
27-02-2018 Henrik Rasmussen + Preben Hansen
13-03-2018 Henning Just + Carlo Vestergaard
27-03-2018 Knud Erik Pedersen + Henning Arendt
10-04-2018 Kaj Jensen + Jan Ovesen
20-04-2018 Carsten Bjørn Hansen + Gunnar Møller Madsen

 

 

Indkøbshold oversigt  -  Hold 2

03-10-2017 Lars Abild + Mogens Borg Lauritzen
17-10-2017 Kurt Stochholm + Poul-Erik Pedersen
31-10-2017 Kai Nielsen + Niels Erik Lorenzen
14-11-2017 Hans Erik Jensen + Svend Larsen
28-11-2017 Børge H. Jensen + Ole Berg
12-12-2017 Jørn Kristoffersen + Lars Abild
09-01-2018 Henrik Fode + Poul-Erik Pedersen
23-01-2018 Jørn Kristoffersen + Per Istrup
06-02-2018 Aksel Faber + Hans Erik Jensen
20-02-2018 Kai Nielsen + Niels Erik Lorenzen
06-03-2018 Kurt Stochholm + Mogens Borg Lauritzen
20-03-2018 Ole Berg + Børge H. Jensen
03-04-2018 Jens Froberg + Per Istrup
17-04-2018 Jens Froberg + Svend Larsen
20-04-2018 Henrik Fode + Poul-Erik Pedersen